ตัดปีกจมูก พร้อมร้อยไหมเก็บฐานปีกจมูก(เทคนิคเกาหลี) อีสต์คลินิก เชียงใหม่

แผลเล็ก แผลเป็นน้อย
ปรับให้เข้ากับจมูก
✅ยกฐานจมูก ให้ปลายจมูกดูพุ่งขึ้น
✅การร้อยไหมเก็บฐานปีกจมูก

การปรับแต่งจมูกอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมาคู่กับการตัดปีกจมูกเพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติ และสวยงามมมากยิ่งขึ้นใช้วิธีเย็บฐานปีกจมูกและรวบปลายจมูกให้ดูโด่งขึ้นอีกด้วย