#เสริมจมูก‬ ซิสิโคน USA และ แต่งปลายด้วย ‪#‎กระดูกอ่อน‬
– การเสริมปลายด้วยกระดูกอ่อนจะลดการใช้ Silicone (สิ่งแปลกปลอม)
– การใช้กระดูกอ่อน เป็นการใช้เนื้อเยื่อตัวเอง (Autologous) ซึ่งแน่นอนว่ามีความปลอดภัยในแง่ของการเนื้อเยื่อ
การดูแล
– หลังทำ กระดูอ่อนจะยุบลงส่วนหนึ่ง และสมานเป็นเนื้อเดียวกับจมูก
– ต้องดูแล แผล และระมัดระวังเรื่องการติดเชื้อค่ะ
‪#‎ด้วยความปรารถนาดี‬ ‪#อีสต์คลินิก‬
‪#เสริมจมูกด้วยกระดูกอ่อน‬ ‪‎#ตาสองชั้น‬ ‪#เชียงใหม่‬ ‪#ลำปาง‬
Tel : 053-223-339 LINE : @eastclinic