คำถาม : ควร เตรียมตัว ก่อนเสริมจมูก อย่างไรบ้าง


ก่อนทำจมูก
1. 1 สัปดาห์ ก่อนเข้ารับการเสริมจมูก ควรงดยาบำรุง อาหารเสริม เพราะอาจจะทำให้เลือดออกง่าย และบวมช้ำกว่าปกติ
2. 3 วัน ก่อนทำจมูก ควรงด อาหารแสลง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3. 1 วันก่อนเสริมจมูก ควรพักผ่อนให้เพียงพอ ก่อนเข้ารับบริการ

หลังทำจมูก
1. ใช้เวลาพักฟื้น ประมาณ 2-3 วัน เพื่อให้แน่ใจว่า ไม่มีภาวะแทรกซ้อน เช่น อาการบวม
2. ควรพักหรืองด กิจกรรม หนักปานกลาง 1 สัปดาห์ ได้แก่ ท่องเที่ยว พักผ่อนน้อย เดินระยะปานกลาง
2. ควรพักหรืองด กิจกรรม หนัก 3 สัปดาห์ ได้แก่ ออกกำลังกาย วิ่ง ยกของหนัก
3. ดูแลอาหาร 2 สัปดาห์ งดอาหารแสดง ของหมักดอง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์จากนม ผักผลไม้สด

อีสต์ คลินิก ให้บริการแก่ผู้รับบริการจากทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็น เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน แพร่ พะเยา อุตรดิตถ์

รีวิว ผลงาน เสริมจมูก อีสต์ คลินิก เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แพร่

  • ทำจมูก ใช้วัสดุเสริม USA แท้ มีใบรับรองการนำเข้า อย.  และ FDA สามารถตรวจสอบได้
  • เสริมปลายจมูก ด้วย กระดูกอ่อนหลังหู หรือเนื้อเยื่อเทียม
  • ปลอดภัย สะอาด ด้วย เครื่อง อบนึ่งฆ่าเชื้อ Autoclave ทุกเคส

อีสต์ คลินิก ใช้การเสริมจมูกโดย Silicone นิ่มพิเศษ USA โดยมีใบรับรองการน้ำเข้าจากสหรัฐอเมริกา และการใช้วัสดุเนื้อเยื่อเทียม (Goretex)

“การเสริมจมูกที่ อีสต์ คลินิก ถึงแม้จะบวมช้ำน้อย แต่แพทย์แนะนำเตรียมพักฟื้นอย่างน้อย 2-3 วัน เพื่อลดระยะเวลาการหาย
นอกจากนั้นควรงดวิตามิน ยาบำรุง ก่อนทำจมูก 5-7 วัน”