3D Facial Design ออกแบบใบหน้า 3 มิติ ที่ อีสต์คลินิก เชียงใหม่

3D Facial Design VIRTUAL AESTHETIC @ East clinic  ครั้งแรกใน เชียงใหม่ เปิดประสบการณ์ใหม่ กับใบหน้า ที่สวยอย่างเป็นธรรมชาติ ด้วย  โปรแกรมการวิเคราะห์ ออกแบบ และจำลองใบหน้า แบบ 3 มิติ ปัญหาส่วนใหญ่คือ เราจินตนาการได้ยาก กับการประเมินศัลยกรรม เราไม่รู้ว่า เราจะทำได้มากที่สุด แค่ไหน ทำศัลยกรรม แบบนี้จะเหมาะกับเราหรือไม่  3D Facial Design ที่ อีสต์คลินิก จึงเป็น ทางเลือกสำหรับการออกแบบใบหน้า เฉพาะบุคคล พร้อมจำลองภาพเสมือนจริงแบบ 3 มิติ (3D) เพื่อแก้ไขปัญหา ให้แพทย์ และผู้ทำการรักษา เข้าใจในทิศทางเดียวกัน และ ทำให้เข้าใจรูปหน้าตัวเองโดย ไม่ต้องจินตนาการอีกต่อไป การตัดสินใจจึงทำได้ง่ายขึ้น 3D Facial Design ทำอะไรได้บ้าง ✅ช่วยให้เข้าใจใบหน้าของตนเอง และแก้ปัญหาบนใบหน้าได้อย่างตรงจุด ✅วิเคราะห์ สัดส่วนของใบหน้า ตาม กฏ [...]