ทำตาสองชั้น เทคนิคกรีดสั้น อีสต์ คลินิก เชียงใหม่

พื้นฐาน : ไม่มีชั้นตาเดิม

เทคนิค : การทำตาสองชั้น เทคนิคกรีดสั้น และดูดไขมันหนังตาบนออก

ข้อดี : เหมาะสำหรับผู้ที่มีหนังตาปานกลาง (Single Eyelid) ซึ่ง แพทย์จะทำการวัดขนาดตาทั้งสองข้าง กำหนดชั้นตา และ ดูดดชั้นไขมันของหนังตาบน

หลังทำทันที มีอาการบวมเล็กน้อย

การติดตามต่อเนื่อง 1 เดือนพบว่าผลลัพธ์ เป็นที่พอใจ แผลเป็นปริมาณเล็กน้อย


นพ.ธีรพัฒน์ ตันพิริยะกุล

อีสต์ คลินิก