ทีมดูแลลูกค้า (Exclusive care)

ลูกเกด เกษมณี
กิ้ก ทิชาพร
ฟาง ชัชฎาภรณ์
จิ้บ วิไลวรรณ
ขิม ฉัตรกมล
แตน สุวิมล