Q: ร้อยไหมจมูกมา เสริมจมูกได้หรือไม่ ?

A : เคสนี้เคยร้อยไหมจมูกไป ประมาณ 2 เดือน แต่ไม่โด่งตามที่ต้องการ
แก้จมูกโอเพ่น
แก้จมูกโอเพ่น
แพทย์พิจารณาเสริมจมูก ด้วยวิธี Open Reconstruction with dermofat graft (เสริมจมูกโอเพ่น พร้อมตกแต่งปลายจมูกด้วยกระดูกอ่อนหลังหู) พร้อมกับขูดพังผืดจากการร้อยไหม
ไหมร้อยจมูก
หลังเสริมไปครบ 1 เดือน จมูกทรงสวย เข้ากับใบหน้า
  1. เอาไหมออก
  2. ขูดพังผืดแผลเป็น
  3. ตะไบฮัมพ์ ปรับฐาน
  4. เสริมสันจมูกด้วยซิลิโคน
  5. ตกแต่งปลายจมูกด้วยกระดูกอ่อนหลังหู
แก้จมูกโอเพ่น
ร้อยไหมจมูก

หลังทำทันทีได้ปลายที่พุ่งขึ้น

เสริมจมูกโอเพ่น

 

หลังแก้ไข 1 เดือน

แก้จมูก ร้อยไหมจมูก