เสริมจมูกโอเพ่น ตกแต่งปลายจมูกด้วยเนื้อเยื่อก้นกบ พร้อมตะไบฮัมพ์ ปรับปลายจมูก ให้พุ่งขึ้น

ก่อนเสริมจมูก
– มีปุ่มกระดูก hump เล็กน้อย
– ปลายจมูกงุ้ม
– สันไม่โด่ง
เสริมจมูก โอเพ่น
ทำจมูกโอเพ่น
ทำจมูกโอเพ่น ทำจมูกโอเพ่น
หลังเสริมจมูกโอเพ่น 10 วันทำจมูกโอเพ่น
——
รีวิว จมูก
แพทย์ พิจารณา เสริมจมูกแบบโอเพ่น
พร้อมเติมปลายด้วยเนื้อเนื่อก้นกบ
ตะไบฮั้มพ์ ปรับฐาน
หลังทำไปครบ 10 วัน ทรงสวย เข้ากับใบหน้า