รีวิว ตาสองชั้น ตา2ชั้น ตัดหนังตา เย็บ 3 จุด กรีดสั้น กรีดยาว

อีสต์ คลินิก ให้บริการตกแต่งหนังตาบน ทำตา 2 ชั้น ด้วยเทคนิค กรีดสั้น กรีดยาว ตัดหนังตา โดยแพทย์จะให้คำแนะนำ ตามความเหมาะสมในแต่ละบุคคล
หลังทำตาสองชั้น มีอาการบวมช้ำน้อย สามารถพักฟื้นได้เร็ว ด้วยความปลอดภัย เครื่องมือสะอาด และการดูแลโดยแพทย์อย่างต่อเนื่อง